Là 1 thành viên thuộc tập đoàn Viễn Đông Nga, Công ty Cổ phần giáo dục VDN với khát vọng tiên phong trong lĩnh vực đầu tư, nghiên cứu xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo, sản phẩm đào tạo chất lượng cao với phương pháp hiện đại, hiệu quả, mới mẻ tại Việt Nam.
 

Sứ mệnh VDN

Bạn đồng hành vững tin trên con đường chinh phục tri thức.

Người học là trung tâm - nhu cầu của từng học viên là trọng tâm cho mỗi sự phát triển của VDN. Chúng tôi sẽ đem đến cho bạn một lộ trình giáo dục riêng biệt và hiệu quả nhất bằng công nghệ giáo dục trực tuyến hàng đầu Đông Nam Á.

XEM THÊM